Variant 5

VARIANT 5 Orienteering
22Apr/123

Information about Variant5 Cup 2012

Може да изтеглите Бюлетин, Техническа характеристика и Наредба за купа "Вариант 5" 2012. В таблицата по-долу може да намерите и менюто за Банкета, който ще се състои на 29 април от 19 часа в хотел Терра Европа. Местата наистина са ограничени, затова е добра идея да закупите куверти колкото се може по-рано (при пристигането и т.н.).

Български езикБюлетин 1Техническа информацияНаредбаМеню за банкета
EnglishBulletin 1Technical InformationGeneral InformationMenu for the Banquet
Comments (3) Trackbacks (0)
  1. The puhceasrs I make are entirely based on these articles.

  2. AKAIK you’ve got the answer in one!

  3. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.


Leave a comment

No trackbacks yet.