Variant 5

VARIANT 5 Orienteering
25Sep/120

Photos from Variant5 Cup 2012

Снимките от нашето традиционно 4 дневно състезание по ориентиране - купа "Вариант 5" 2012 са вече в сайта. Въпреки голямото закъснение се надяваме, че ще се насладите на хубавите фотографии и ще усетите емоциите.

Може да ги намерите от връзката Photos или от тук.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.