Variant 5

VARIANT 5 Orienteering
18Dec/120

Top 10 of the club

Както традицията повелява, СКО "Вариант 5" определи почетната десетка в края на годината. След много медали и призови места от Държавния спортен календар и международни стартове, състезателите и ръководството на Вариант 5 отчетоха още една успешна година. Може да видите детайлната 10ка на клуба тук (.doc).

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.