Подготовката по организиране на Държавното първенство по коло ориентиране тече в пълна сила. Картите и маршрутите са вече готови, а почистването на трасето от паднали дървета, коприва и храсти е на дневен ред през последната седмица.

Бюлетин с цялата техническа информация може да намерите в системата за заявки на Българска федерация ориентиране, където може да направите и своите заявки.

В района на с. Зараево ще има обособени две места за палатки, които са на разположение на участниците.

17-19. Юли. 2020 г., с. Зараево и с. Козица

Информация и заявки, Спринт и Дълга: https://bit.ly/3gBfzKm

Информация и заявки, Щафета: https://bit.ly/3gE2AHC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *