Information about Variant5 Cup 2012

Може да изтеглите Бюлетин, Техническа характеристика и Наредба за купа “Вариант 5” 2012. В таблицата по-долу може да намерите и менюто за Банкета, който ще се състои на 29 април от 19 часа в хотел Терра Европа. Местата наистина са ограничени, затова е добра идея да закупите куверти колкото се може по-рано (при пристигането и т.н.).

Български езикБюлетин 1Техническа информацияНаредбаМеню за банкета
EnglishBulletin 1Technical InformationGeneral InformationMenu for the Banquet

3 thoughts on “Information about Variant5 Cup 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *