Variant 5 in Media

Here you can find what media says for Variant 5 Orienteering club and its events but mostly in Bulgarian.
Тук може да намерите какво медиите отразяват за СКО “Вариант 5” и събитията около него.

> Дописки за завоювани титли, медали и всякакви призови класирания от състезателите на клуба.

> Дописки свързани с културните събития около “Вариант 5”

> Вариант 5 “с връзки” и в “АВЕНТИ” (статия за концерт)

> ..