Support for the clubs at Variant5 Cup 2012

Подкрепа на клубовете в купа «Вариант 5» – 2012 г.
Всички знаем, че за повечето клубове разходите за транспорт и нощувките за едно състезание са проблем. Често не всички желаещи деца могат да вземат участие в многодневни състезания, защото липсват пари. Това знае също и нашият швейцарски приятел и спонсор Христиан Фиехтер. Той иска и тази година отново да подкрепи клубовете, които работят с деца.

Всички клубове, които вземат участие в купа «Вариант 5 » 2012 г. от 28 април (събота, one-man-relay, за четири старта), ще получат премия от 25 лeва на дете.

Всички клубове, които вземат участие в купа « Вариант 5 » 2012 г. от 29 април (неделя, спринт, минимум за три старта), ще получат премия от 15 лeва на дете.

Правила:
Премиите от Христиан ще бъдат изплатени само:
• за деца от възрастови групи 10, 12, 14 и 16.
• за деца, които имат заявка за участие в купа «Вариант 5» 2012 г. минимум за три старта. Срок за заявките до 20 април.
• на клубове, които навреме си изпратят заявката по Интернет: http://variant5.org/velikdencup/?page_id=107

Премиите ще бъдат изплатени веднага след плащането на стартовата такса и то не от СКО Вариант 5, а от швейцарското сдружение Вариант 5.

Сърдечни поздрави, Марк Леттау, info@variant5.ch

One thought on “Support for the clubs at Variant5 Cup 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *